Wykaz został opracowany na podstawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa śląskiego http://www.rejestrzoz.gov.pl/. Data opracowania 7.09.2012 r.


Nazwa

Adres

Oddziały

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

(Megrez Sp. z o.o.)

Edukacji 102

Tychy

32 325 41 00

Chirurgii ogólnej

Chirurgii rekonstrukcyjnej narządów ruchu

Chorób wewnętrznych

Chorób wewnętrznych z po. kardiologicznym

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ginekologiczno-położniczy

Neonatologiczny

Otolaryngologiczny

Dermatologiczny

Geriatryczny

Obserwacyjno-zakaźny

Neurologiczny

Okulistyczny

Szpital Miejski w Tychach

Sp. z o.o.

Cicha 27

Tychy

32 780 87 03

Dziecięcy

Kardiologiczny

Internistyczny o profilu gastroenterologicznym

Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2

im. dr Tadeusza Boczonia

Bytomska 41

Mysłowice

32 318 33 48

32 222 23 30

Wewnętrzny

Okulistyczny

Otolaryngologiczny

Chirurgii Ogólnej

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rehabilitacyjny

Anestezjologiczny

Mysłowickie Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
Niepubliczne Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza

Mikołowska 1

Mysłowice
32 317 44 00

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Anestezjologii

Dermatologiczny

Ginekologiczno-Położniczy

Noworodków i Wcześniaków

Wewnętrzny

NZOZ Szpital

Antesa 11

Pszczyna

32 210 30 22

32 210 50 02

Neurologia i Oddział Udarowy

Ginekologia i Położnictwo

Neonatologia

Wewnętrzny

Geriatria

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna

Chirurgia Ogólna

Anestezjologia i Intensywna Terapia

Szpital św. Józefa

 

Stefana Okrzei 27

Mikołów

32 226 59 74

Izba Przyjęć

Ambulatorium urazowo-ortopedyczne

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział dla Przewlekle Chorych

Oddział Internistyczny

Oddział Laryngologiczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Szpital Powiatowy

 

Waryńskiego 4

Mikołów

32 226 08 60

Chorób Wewnętrznych

Neurologiczny i Udarowy

Ginekologiczno-Położniczy

Noworodkowy

Rehabilitacji neurologicznej

Geriatryczny

Szpital Katowice - Ochojec

 

Ziołowa 45/47

Katowice

Izba Przyjęć Kardiologia

32 359 83 10

32 359 86 54

Izba Przyjęć Szpital Wieloprofilowy

32 359 81 23

Kardiologii

Kardiochirurgii

Elektroradiologii

Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Ostrych Zespołów Wieńcowych

Szybkiej Diagnostyki i Ratownictwa Kardiologicznego

Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii

Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Geriatrii

Chorób Wewnętrznych

Neurologii

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

SP Centralny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

m. Prof. Kornela Gibińskiego

 

Medyków 14

Katowice

32 789 40 00

Gastroenterologii i Hepatologii

Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

Pneumonologii

Perinatologii i Ginekologii

Ginekologii i Położnictwa

Neonatologii

Endokrynologii Ginekologicznej

Neurologii Odc. Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia

Udarowy

Rehabilitacji Neurologicznej

Neurochirurgii

Chirurgii Przewodu Pokarmowego

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

 

Raciborska 26

Katowice

32 251 52 31

32 251 17 61

Przewlekle Chorych

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Chorób Metabolicznych

Chorób Wewnętrznych

Radioterapii

Dermatologiczny

Dermatologii Dziecięcej

Ginekologiczno-Położniczy

Neonatologiczny

Gruźlicy i Chorób Płuc

Onkologiczny

Szpital Miejski Murcki

 

Sokołowskiego 2

Katowice

32 255 61 30

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Chirurgiczny Ogólny

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Chorób Wewnętrznych

Neurologiczny

Reumatologiczny

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Szpital Specjalistyczny Nr 1

 

Żeromskiego 7

Bytom

32 396 32 00

Okulistyki

Urologii

Chirurgii

Neurologii

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kardiologii

Laryngologii

Reumatologii

Zakaźny

Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Hematologii

Szpital Specjalistyczny Nr 2

 

Stefana Batorego 15

Bytom

32 786 14 00

Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Pediatrii

Noworodków

Anestezjologii

Laryngologii Dzieci

Chirurgii Dzieci

Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4

 

al. Legionów 10

Bytom

32 281 02 71

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Chirurgii Ogólnej

Dermatologii

Kardiologii z Pod. Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Chirurgii Naczyń, Urazów Klatki Piersiowej i Chirurgii Ogólnej

Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Laryngologii

Nefrologii

Neurologii

Okulistyki

Onkologii

Ortopedyczno-Urazowy

Psychiatrii

Urologii

Wewnętrzny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
im. Św. Barbary

 

Plac Medyków 1

Sosnowiec

32 368 20 00

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Chirurgii Naczyń

Chirurgii Ogólnej

Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych

Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Chirurgii Szczękowej

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii

Gastroenterologii

Kardiologii Ogólnej i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Nefrologii i Stacja Dializ

Neurochirurgiczny

Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym

Zespół Opieki Zdrowotnej
 

Wysokie Brzegi 4

Oświęcim

33 844 82 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chorób Wewnętrznych

Chirurgii Ogólnej

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Chirurgii Dziecięcej

Ginekologiczno-Położniczy

Noworodkowy

Dziecięcy

Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Psychosomatyki i Psychiatrii

Rehabilitacji


Kalendarium

KWIECIEŃ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30