Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza w 2018 r. nabór wniosków na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest, a mianowicie:

Projekt I – Usuwanie materiałów zawierających azbest z dachu lub elewacji budynku
Jeżeli jesteś właścicielem/zarządcą obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi (pokrycie dachowe lub elewacje) i zamierzasz w 2018 r. usunąć płyty azbestowo-cementowe z dachu czy też elewacji obiektu budowlanego możesz ubiegać się o dotację z budżetu powiatu.

„Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest” zwane dalej „Zasady” zostały uchwalone przez Radę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i ogłoszone uchwałą Nr XVI/78/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 listopada 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki uzyskania dofinansowania:
 • złożenie wniosku
 • zrealizowanie w 2018 r. zadania inwestycyjnego związanego z demontażem, usunięciem
  i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest
 • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady”

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:
Zasady, tryb udzielania oraz rozliczanie dotacji

 1. Dotyczy osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
  1.1 Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
  1.2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  1.3 Oświadczenie osoby fizycznej niebędącej przedsiebiorcą
  1.4 Oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiebiorcą
 2. Dotyczy pozostałych beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt. 2.3-2.6 dotyczących wyłącznie przedsiębiorców
  2.1 Wniosek dla pozostałych beneficjentów
  2.2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  2.3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  2.4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  2.5 Informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis
  2.6 Informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis dla przedsiębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym dla przedsiębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym dla przedsiębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym dla przedsiębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Projekt II – usuwanie odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji
Jeżeli jesteś właścicielem/zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest
z nieruchomości będących własnością osób fizycznych” zwane dalej „Zasady odbioru” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki bezpłatnego odbioru azbestu:
 • złożenie wniosku
 • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru”

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:
Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów

 1. Wniosek dla osób fizycznych
 2. Oświadczenie osoby fizycznej nie będącej przedsiebiorcą
 3. Oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiebiorcą
 4. Oświadczenie wynikające z §3 pkt.1 „Zasady odbioru”
 5. Oświadczenie wynikające z §3 pkt.2 „Zasady odbioru”


Informacje ogólne
Dokumenty, o których mowa w pkt. I i II celem złożenia odpowiedniego wniosku   można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój nr 225.
Wnioski, o których mowa w pkt. I i II, przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym
w Bieruniu terminie od 1 lutego do 31 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz zasad odbioru zeskładowanego azbestu jak też składania wniosków, o których mowa w pkt. I i II, można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64 lub (32) 226 91 60.


Kalendarium

GRUDZIEŃ 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31