Zarząd powiatu Bieruńsko-Lędzinskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie 2020 roku - prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej

Informacje o konkursie