Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji są głównym celem akcji „Każdego trzeba przekonać!”.

Kampania informacyjna nabiera tempa, samorządy gminne oferują wsparcie finansowe w formie dotacji na wymianę starych piecy węglowych na ekologiczne, programy unijne i fundusze krajowe dają szansę uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego na inne działania proekologiczne w budynku (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, panele solarne do podgrzewania wody, ocieplenia budynków jednorodzinnych).

Kampania oparta na cyklu czterech spotów w ramach projektu edukacyjnego z udziałem gwiazd filmu i kabaretu. Projekt zakłada upowszechnienie świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza. Jego przesłanie ma dotrzeć do jak najszerszej grupy społeczeństwa.

Węgiel jest naszym bogactwem, ale jednocześnie jego niewłaściwe spalanie powoduje duże zanieczyszczenie atmosfery, problemy z powietrzem, którym oddychamy, a w konsekwencji choroby z rakiem płuc na czele, przewlekłe choroby dzieci. Szczególnie na Śląsku, w regionie gdzie umieralność na choroby płucne jest największa w Polsce, problem ten jest ogromny.  

W akcję promującą zaangażowali się gwiazdy śląskiego filmu: Franciszek Pieczka, Marian Dziędziel, youtuber Remigusz „Rezi” Wierzgoń i zespół „Tabu” oraz Anna Dymna, Dariusz Gnatowski i Kabaret Młodych Panów, którzy wystąpili w najnowszym czwartym spocie promującym kampanię.

Spoty promujące walkę ze smogiem można znaleźć pod linkami:

- spot z F. Pieczką: https://www.youtube.com/watch?v=haZvWhuMu-0
- spot z Rezim: https://www.youtube.com/watch?v=Ye7FYLlWJ9o
- spotu z M. Dziędzielem: https://www.youtube.com/watch?v=0PdLOCuMgs0
- spotu z Kabaretem Młodych Panów: https://youtu.be/r26So-p6yHk

Nowa odsłona kampanii to także zawieszki pod hasłem „Nie truj sąsiada!”, których głównym zadaniem jest edukowanie i wskazywanie konkretnych rozwiązań - zarówno tych technologicznych, jak i finansowych, które poprawią czystość powietrza. Akcja została przygotowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów Subregion Zachodni Województwa Śląskiego.

Obejrzyj spoty, przemyśl swoją i naszą przyszłość, skorzystaj z oferowanej pomocy finansowej państwa na modernizację źródeł ciepła, dołącz do tych co walczą o lepszą przyszłość naszych dzieci, którzy chronią nasz region przed całkowitą degradacją środowiska. Pomóż naturze sama się nie obroni!  

Materiały https://drive.google.com/drive/folders/1DfNG_z8jlyNyoSXO7C1vuxeSsPP6C-tX