10 grudnia w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci władz powiatu, starosta Bernard Bednorz, członek Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj, radny powiatowy Czesław Kłyk, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bieruniu Henryk Nikiel, przedstawiciele gmin powiatu, Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz dyrektor PZD w Bieruniu Arkadiusz Grygierek i lek. Grzegorz Gołdynia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa epidemiologicznego w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Ponadto, komisja zajmowała się opiniowaniem budżetu powiatowego w zakresie bezpieczeństwa, zapoznała się z informacjami nt. działań krótkoterminowych na rzecz ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz zimowego utrzymania dróg w powiecie bieruńsko-lędzińskim w sezonie 2019-2020.
Było to przedostatnie posiedzenie Komisji, której kadencja upływa w marcu przyszłego roku. (red.)  

DSC_0947b.jpg