Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, że jest opracowywana dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy dróg powiatowych 5904S, ul. Jagiellońskiej i ul. Lipowej w Lędzinach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

 

Informacja