19 czerwca 1990 roku powołano do życia Gliwicką Izbę Przemysłowo-Handlową (RIPH), która jest kontynuatorką tradycji pierwszej gliwickiej izby powstałej w 1859 r. Ostateczny charakter dzisiejszej Izby został ukształtowany pięć lat później, 22 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie członków Izby uchwaliło zmianę nazwy z gliwickiej na regionalną oraz nowy statut, umożliwiający tworzenie oddziałów terenowych. Na tej podstawie w 1999 powstała Bieruńsko-Lędzińska Izba Przemysłowo-Handlowej. Choć dzisiejsi przedsiębiorcy stoją przed innymi problemami niż 160 lat temu, jednak priorytety jej działalności pozostały niezmienne, dbać o rozwój przedsiębiorczości i wspólnie mierzyć się ze stale zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

7 września w Arenie Gliwice odbyła się 25. Gala Izby, w trakcie której wręczono nagrody Konkursu „Marka-Śląskie”. Konkurs organizowany jest już od 10 lat przez RIPH w Gliwicach wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego, TVP Katowice, Radiem Katowice oraz Dziennikiem Zachodnim.

Gala była również okazją do wręczenia medali, odznak i nagród indywidualnych. Pośród wyróżnionych samorządowców, najliczniejszą grupą była reprezentacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Radny powiatowy Łukasz Odelga otrzymał prestiżowy Medal RIPH w Gliwicach za szczególne osiągnięcia w rozwoju gospodarczym regionu. Sebastian Macioł, zastępca burmistrza Bierunia, został wyróżniony Honorową Złotą Odznaką RIPH, a do rąk starosty Bernarda Bednorza trafił Medal 160-lecia RIPH.

IMG-20190909-WA0029.jpg  IMG-20190908-WA0053.jpg  IMG-20190908-WA0032.jpg   IMG-20190908-WA0051.jpg
       

Zdjęcia: Z. Kubica