Przez cały wrzesień w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu można oglądać rocznicową wystawę poświęconą powstaniom śląskim. W ten sposób powiat bieruńsko-lędziński wpisuje się w obchody 100-lecia trzech powstańczych zrywów, które miały miejsce na Śląsku w latach 1919-1921.

Wystawa, która została opracowana przez dyrektora bieruńskiego LO Romualda Kubiciela, heraldyka, niesie duży ładunek edukacyjny. Plansze nie odwołują się wyłącznie do samych powstań śląskich jako wydarzeń o charakterze militarnym, ale odnoszą się do Śląska i jego przeszłości w szerszym kontekście. Podziały terytorialne, śląska heraldyka stanowią tło dla głównego motywu wystawy, powstań i plebiscytu oraz ważnych dla tych wydarzeń postaci historycznych. Prezentuje sylwetki polityków, żołnierzy, duchownych i urzędników tamtej doby, m.in. Wojciecha Korfantego, Alfonsa Alfreda Zgrzebnioka, kardynała Augusta Hlonda i Józefa Rymera.

Zapraszamy do oglądania wystawy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

plakat 100 lecie powstan slaskich.jpg  wyst.jpg