26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisany został List intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”. Sześć śląskich powiatów ziemskich tj.: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki i tarnogórski – sygnatariusze Porozumienia – zadeklarowało chęć współdziałania w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności energetycznej lokalnej gospodarki oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gmin na terenie działania poprzez realizację działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

Wcześniej, już 21 sierpnia w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Bieruniu podpisany został List intencyjny tej samej treści pomiędzy włodarzami gmin Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski i Bojszowy oraz Starostą Bieruńsko-Lędzińskim. Wszystkie gminy naszego powiatu zadeklarowały udział w projekcie. Spotkanie gliwickie to kolejny etap działań zmierzających do utworzenia porozumienia na rzecz wspólnej realizacji projektów i zadań w nowym okresie programowania Unii Europejskiej to jest w latach 2021-2027.

Dla mieszkańców gmin wymienionych powiatów oznacza to podjęcie działań przez najważniejszych liderów samorządowych zabezpieczenia w kolejnych latach środków finansowych (mowa wstępnie o 100 milionach euro) na dofinansowanie takich projektów jak programy „niska emisja”, odnawialne źródła energii czyli tzw. fotowoltaika, transport niskoemisyjny.

Wsparcie dla wspólnej inicjatywy naszych sześciu śląskich powiatów zadeklarowali sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego minister Adam Gawęda, posłowie na sejm Barbara Dziuk i Piotr Pyzik, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk oraz Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obecni podczas uroczystego podpisania Listu Intencyjnego

Inicjatywa wpisuje się w działania na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarkii nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Powiatowo-gminny związek „Śląska energia” ma doprowadzić do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty pozyskiwania energii i sprawić, by pochodziła ona ze źródeł ekologicznych. Powiaty, które podpisały List, są otwarte na nowoczesne rozwiązania, co z pewnością wpłynie korzystnie na warunki życia ich mieszkańców. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce i zgodnie z oczekiwaniami uczestników porozumienia powinno przynieść w ciągu dwóch lat wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne. To kolejny krok w kierunku zwalczania niskiej emisji, pozyskania czystej energii, realizacji wspólnych przedsięwzięć i dużych projektów, w tym projektów subregionalnych w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przy obniżeniu kosztów administracyjnych, a co najistotniejsze, przyniesie korzyść samorządom i mieszkańcom poprzez obniżenie ceny energii oraz usług dystrybucyjnych. Można powiedzieć, że tym działaniem nasz powiat wpisuje się w nowe rozwiązania cywilizacyjne gospodarki opartej na innowacjach.

www1.JPG  www2.JPG 
 www3.JPG