Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w Turnieju Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli "Jak ze Susca powandruje"! Do tej pory było to wydarzenie kierowane do zespołów wywodzących się z Ziemi Pszczyńskiej, a od tego roku GOK zaprasza do udziału zespoły z woj. śląskiego i województw ościennych.
Ideą jest pielęgnowanie i propagowanie ludowych tradycji śpiewaczych, integracja środowiska artystycznego i stwarzanie  okazji do wspólnego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.
Turniej odbędzie się 3 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, a zgłoszenia można przesyłać do 20 września 2019 r.

Do pobrania:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

gok_logo.jpg