W dniu 1 sierpnia  2019 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie, będzie emitowany sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty. 

Podstawa prawna § 8 punkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

iStock-482033877.jpg

news.expats.cz