16 lipca, już tradycyjnie, oficjalne obchody święta Policji odbyły się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Uroczysty apel odbył się niemal w setną rocznicę utworzenia polskiej Policji.

24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy powołał do życia Policję Państwową. Obecnie ten dzień jest jej świętem, ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo tworzyło się państwo polskie, było to coś więcej, niż tylko kolejny krok organizacyjny. Był to jeden z aktów państwotwórczych. Scalał istniejące przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich różnorodne organizacje strzegących porządku publicznego, a pierwszym komendantem głównym formacji został Władysław Henszel.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście, prokuratorzy, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy. Duchownych reprezentował ks. dziekan Janusz Kwapiszewski. Przybyli okoliczni włodarze miast i gmin, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz, wójt Bojszów Adam Duczmal i wójt Chełmu Śląskiego Stanisław Jagoda. Powiat bieruńsko-lędziński reprezentowali przewodnicząca Rady Anna Kubica, starosta Bernard Bednorz, wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska i członek Zarządu Kazimierz Chajdas.

Święto było okazją do przekazania policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu gratulacji oraz podziękowań za pełnioną z zaangażowaniem i poświęceniem służbę. Wyróżniający się funkcjonariusze odebrali awanse na wyższe stopnie policyjne i nagrody.

Warto nadmienić, że śląska Policja będzie miała raz jeszcze okazję obchodzić setną rocznicę powołania swojej formacji, gdyż 17 czerwca 1922 roku powstała Państwowa Policja Województwa Śląskiego. (ZK)

 

DSC_0507.png DSC_0503.png DSC_0506.png DSC_0496.png DSC_0524.png
DSC_0528.png DSC_0534.png DSC_0549.png DSC_0553.png DSC_0520.png