Tłok na drogach samochodowych i kolejowych to obecnie wielki problem. Dużą część towarów przewożonych tirami czy pociągami można przerzucić m.in. na statki i barki. Rozwiązanie tych problemów oraz powiązanych z nimi problemów hydrotechnicznych i wiążących się z nim zagadnień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego będzie należało do jednych z najistotniejszych do rozwiązania w najbliższej perspektywie czasowej.

29 maja w Bohuminie (Czechy) odbyła się konferencja poświęcona użeglugowieniu Odry na odcinku od Kędzierzyna Koźla, przez Racibórz, Ostrawę aż po Mošnov - projekt „Odra OK”. Zagadnienie to jest o tyle istotne dla powiatu, że jest bezpośrednio powiązane z planowaną budową tzw. Kanału Śląskiego, który ma połączyć Wisłę z Odrą.  Na inwestycję wartą ponad 10 mld zł mają zostać przeznaczone środki z Unii Europejskiej, zainteresowanych firm energetycznych, samorządów i prywatnych inwestorów. Kanał mógłby się okazać ratunkiem dla górnictwa i dużym impulsem rozwojowym całego Śląska. Pozwoliłby też odciążyć transport szynowy i drogowy. Zgodnie z założeniami przebiegałby w końcowym fragmencie przez Tychy i wpinał się do Wisły w Bieruniu Nowym. Nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie bezpośrednio wpłynęłoby na rozwój, a pośrednio na rozwiązanie problemu bezpieczeństwa powodziowego powiatu.  

Ze strony czeskiej w spotkaniu uczestniczył m.in. Luděk Sosna, dyrektor Departamentu ds. Strategii Ministerstwa Transportu Rep. Czeskiej, z polskiej m.in. Przemysław Żukowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. Powiat reprezentowali starosta Bernard Bednorz i etatowy członek Zarządu Powiatu Kazimierz Chajdas. Kolejne spotkanie w tym samym temacie we wrześniu w Opolu.

 

 kanał.śląski.jpg IMG-20190604-WA0001.jpg  IMG-20190604-WA0000.jpg