7 maja 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się trzecie posiedzenie, powołanego przez Zarząd Powiatu Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i starszych, w którym uczestniczyli: wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Czesław Kłyk, przewodniczący Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej Marcin Majer, wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji, Zdrowia i Kultury Fizycznej Krystyna Cuber, zastępca dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach Anna Kołodziejczyk oraz dyrektor PCPR Magdalena Sosna.

W trakcie obrad omówiono stan przygotowań do XX Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor PCPR poinformowała, że Powiat złożył wniosek o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów realizacji zadania świadczonego w formie opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usługi w MODULE III, który polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

w1.JPG   w2.JPG

Kalendarium

MAJ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31