5,5 miliona złotych na modernizację wiślanych wałów w 2019 roku - takie pieniądze z Warszawy przywiózł zarząd powiatu po swojej wizycie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

Jak informowaliśmy w ostatnim numerze informatora powiatbl.pl wizyta 21 lutego br. w Warszawie, władz powiatu oraz spotkanie z Wicepremierem Jarosławem Gowinem i Posłem Andrzejem Sośnierzem dotyczyło głównie inwestycji wpływających na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym powiecie. Pokłosiem tej wizyty było już konkretne robocze spotkanie starosty Bernarda Bednorza, członka zarządu Kazimierza Chajdasa i przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Marcina Kosmy z udziałem senatora Czesława Ryszki z Panią Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anną Moskwą w dniu 26 lutego. Wizyta robocza była konsekwencją pierwszego spotkania, uszczegóławiała bowiem priorytety inwestycyjne na wałach w powiecie bieruńsko-lędzińskim i ostatecznie zaowocowała przekazaniem kwoty 5,5 mln złotych na rok 2019 na modernizację i nadbudowę lewostronnego obwałowania Wisły. Aktualnie trwa postępowanie przygotowawcze do rozpoczęcia tak długo oczekiwanej inwestycji.

Pismem z dnia 28 marca Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś poinformował starostę i potwierdził, że zadanie pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy…” jest ujęte na liście zadań strategicznych do dofinansowania i planowanych do realizacji w pierwszej kolejności. Całkowita wartość zadania, na które przygotowano pełną dokumentację projektowo-wykonawczą, zamknie się kwotą 20,2 mln złotych zaś etap I-szy za kwotę 5,5 mln złotych zostanie zrealizowany w 2019 r.  A zatem czas start. Służby PGW Wody Polskie przygotowują szczegóły inwestycji. Pieniędzy powinno wystarczyć na jakieś 950,00 mb wału od „degolówki” w kierunku Potoku Goławieckiego i dalej. Więcej na temat tej inwestycji w najbliższym numerze informatora powiatowego.

mapka.jpg  1 (2).jpg  www3.jpg 

    


Kalendarium

LIPIEC 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31