28 lutego w budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Obradom przewodniczył przewodniczący Konwentu starosta bielski Andrzej Płonka. Konwent zgromadził 16. starostów i wicestarostów, których przywitał gospodarz spotkania starosta bieruńsko-lędziński i wiceprzewodniczący Konwentu Bernard Bednorz. W obradach uczestniczyło 25 osób, w tym zaproszeni goście Daria Kolonko - dyrektor Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty wraz z towarzyszącymi osobami.

Jednym z dwóch wiodących tematów obrad były kwestie związane z procesem przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności. Rozmawiano o konsekwencjach, wątpliwościach i problemach rodzących się w związku realizowanym procesem przekształceń.  

Drugim omawianym zagadnieniem były sprawy związane z podstawowymi zmianami w kształceniu branżowym, które wynikają z ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Tę cześć obrad zdominowała jednak kwestia skumulowanego naboru do szkół ponadpodstawowych i problemy wiążące się z realizacją odmiennych podstaw programowych dla młodzieży kończącej gimnazja i ośmioletnie szkoły podstawowe.

DSC_0143b.jpg  DSC_0167.jpg   DSC_0167a.jpg

Zdjęcia: Marzena Orzeł


Kalendarium

MAJ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31