Z inicjatywy Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer 5 lutego odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie poświęcone rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Tegoroczny nabór do ww. szkół będzie nietypowy ze względu na tzw. podwójny rocznik. Kumulacji roczników będą towarzyszyć odrębne rekrutacje dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Omówiono również zmiany zachodzące w kształceniu zawodowym i branżowym, szczególnie w branżowych szkołach II stopnia, a także kwestie wzmocnienia roli pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu.

W spotkaniu uczestniczyła wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, która przedstawiła stan przygotowań szkół powiatu bieruńsko-lędzińskiego do zwiększonego naboru, szczególnie w kontekście kształcenia zawodowego.

51327407_321273438517350_822233804776144896_n.jpg  51396424_285731368771129_1134900543387336704_n.jpg   51351672_962157080840378_5937634871873634304_n.jpg 51993434_447050235834504_5527730524652568576_n.jpg