7 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu przedstawiciel PGG i Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych i innych niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa. Porozumienie zakłada możliwość kształcenia młodzieży uczącej się zarówno w branżowych szkołach, jak i w technikach Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzinach. 

29 listopada 2018 r. zapisy porozumienia stały się rzeczywistością. W obecności Zarządu Powiatu i przedstawicieli kopalń Piast i Ziemowit uczniowie powiatowych zespołów szkół podpisali umowy gwarantujące im zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Oczywiście zatrudnienie nastąpi na zasadach obowiązujących w PGG w roku ukończenia szkoły, po uzyskaniu minimum jednej kwalifikacji w zawodzie, a także po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią. Ponadto PGG oferuje miesięczne stypendia i nagrody roczne dla uczniów, którzy uzyskają średnią ocen na świadectwie min. 4,0, będą mieli co najmniej dobre zachowanie, a także stuprocentową frekwencję na zajęciach (łącznie z usprawiedliwionymi nieobecnościami).

Jest to ogromna szansa dla uczniów, którzy już podjęli naukę w szkołach powiatu bieruńsko-lędzińskiego i zdecydowali się na takie rozwiązanie w tym roku, ale również tych którzy już są ze szkołami związani od roku czy dwóch. Dyrektor Departamentu Wsparcia HR PGG S.A. Andrzej Sączek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii "naboru" przyszłych górników.

Więcej na temat porozumienia pisaliśmy tutaj https://powiatbl.pl/archiwum/2409-stypendia-nagrody-roczne-gwarancja-zatrudnienia

 1.jpg  2.jpg  3.jpg
 4.jpg  5.jpg  6.jpg

Zdjęcia: Marzena Orzeł

 

 


Kalendarium

MAJ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31