15 listopada maturalna klasa technikum logistycznego PZS Lędziny odbyła szkolenie w ramach projektu „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” dopasowania z systemu Wpro Mag należących do klasy ERP.
Celem szkolenia było rozpropagowanie wśród młodych ludzi praktycznych umiejętności, które są doskonałym uzupełnieniem zdobywanej przez uczniów wiedzy. W dobie nowoczesnych technologii, prawie każda firma handlowa czy usługowa, a także biura rachunkowe pracują w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne. Z tego też powodu młodzi ludzie powinni być odpowiednio przygotowani, aby znaleźć wymarzoną pracę lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. Tylko teoria w połączeniu z praktyką, mogą zagwarantować sukces! Każdy z uczestników uzyskał certyfikat umiejętności obsługi programu Wapro Mag. /Justyna Pilch

IMG_20181115_134756.jpg IMG_20181115_150430.jpg IMG_20181115_150503.jpg  IMG_20181115_150600.jpg 

Bez-tytułu.png

Materiał i zdjęcia: PZS Lędziny

 

Przypominamy jak powstał projekt „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

W listopadzie 2015 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński  zawarł porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczące realizacji wspólnego celu jakim jest optymalizacja systemu zaspokajania potrzeb rynku pracy na terenie Województwa Śląskiego poprzez doskonalenie systemu właściwego przygotowywania zasobów ludzkich. Obie strony poczyniły starania zmierzające do integracji i koordynacji  działań, a także utworzenia sieci sygnatariuszy, zwanej dalej Centrum Kompetencji i Kariery Sieci K2, a następnie  podpisały stosowny List intencyjny.

Zgodnie miasta, powiaty i podległe im szkoły zawodowe, a także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna mają współpracować z pracodawcami, aby m.in. standaryzować ofertę edukacyjną i programów szkoleniowych w poszczególnych zawodach i ułatwiać uczniom dostęp do wykorzystywanych przez pracodawców technologii i narzędzi. W ramach programu K2 ma powstaje sieć centrów specjalistycznych po to, by oczekiwania pracodawców związane z kształceniem kadr były zbieżne z programem nauczania w szkołach zawodowych, a ich absolwenci dobrze odnajdywali się na rynku pracy. Jest  to  możliwe  poprzez   zintegrowanie ze sobą dwóch systemów: edukacji i rynku pracy. 

Efektem zawartego porozumienia jest realizacja projektu przez KSSE S.A. w partnerstwie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Powiatem Pszczyńskim, Miastem Bytom, Gminą Pawłowice, a także firmami: Landster Sp. z o.o. oraz Syntea S.A. pod nazwą „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego realizowanego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2019 r.


Kalendarium

MAJ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31