klemens scierski.jpg1 listopada br. zmarł Klemens Ścierski, wieloletni dyrektor, a następnie wiceprezes Elektrowni Łaziska, były minister przemysłu i handlu, poseł na Sejm II kadencji, senator V kadencji, laureat nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury Clemens Pro Publico Bono… przyjaciel Powiatu!

Pogrzeb odbedzie sie 8 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w kosciele pw. sw. Anny w Ledzinach.

Klemens Ścierski ukończył studia o specjalności energetyka jądrowa na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej (1963 r.).

Przez rok pracował na Politechnice Śląskiej jako asystent. W 1964 przeszedł do pracy w Elektrowni Halemba, gdzie był kierownikiem bloku i dyżurnym ruchu. W latach 1971-1978 był kierownikiem pionu remontów w Elektrowni Siersza. W latach 1978-1995 był związany z Elektrownią Łaziska, do 1983 jako dyrektor techniczny, następnie dyrektor naczelny.

Od marca 1995 do grudnia 1996 pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu. W 1997 powrócił do pracy w Elektrowni Łaziska (już jako Elektrownia Łaziska S.A.), gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem; od 2001 dyrektor Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Elektrownia Łaziska.

Klemens Ścierski był autorem i współautorem 352 projektów wynalazczych oraz posiadaczem 46 patentów chronionych w 8 krajach świata. Był wieloletnim wiceprezesem Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów Polskich.

W latach 1993-1997 był posłem na sejm RP, a w latach 2004 - 2005 senatorem. W kolejnych latach został doradcą wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Klemens Ścierski odznaczony był między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Grand Officeur Ordre National du Mérite (Wielkim Oficerskim Narodowym Orderem Zasługi) nadanym mu przez prezydenta Francji Jacquesa Chiraca oraz jako pierwszy z Polaków - belgijskim Krzyżem Komandorskim za Zasługi dla Wynalazczości. (źródło: www.cire.pl)