Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja. Termin do 26 października.

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Nabór rozpoczyna się 24 września 2018 r. i potrwa do 26 października 2018 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium i spełniający kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendiów mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.
Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 26 października 2018 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Stypendium może uzyskać uczeń szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zamieszkujący w województwie śląskim, który uzyskał na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 średnią ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33 oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00, a także niepobierający innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce.

Dodatkowe punkty można zdobyć m.in. za uzyskanie w okresie ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz statusu rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Zakwalifikowani uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych zatrudnionych w ich szkołach (jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów). 

stypendium.jpg

 

źródło: slaskie.pl

 


Kalendarium

CZERWIEC 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30