W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz.1241 z późn zm.), Starosta Bieruńsko- Lędziński informuje, iż od dnia 1 marca 2020 roku na terenie Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego obowiązywać będzie układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.  Więcej informacji znajdą Państwo
w Portalu Geodety pod linkiem:  http://sip.powiatbl.pl/portal/portal-geodety/?IdCss=0

1.JPG

Starosta Bieruńsko-Lędziński oraz Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański sp.j. zapraszają do udziału w nieodpłatnym programie prozdrowotnym.

badaniewatroba.JPG

Uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi Podatnika Urzędu Skarbowego w Tychach, który znajdował się w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, od dnia 15.02.2020 r. będzie nieczynny.

Kas_winieta.jpg

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają na nabywców i zbywających pojazdy obowiązek zgłoszenia tego faktu we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu lub ich sprzedaży. Do końca 2019 r. nie wywiązanie się z powyższego nie rodziło żadnych konsekwencji, stąd niektórzy właściciele pojazdów nie wywiązywali się z tego obowiązku. Sytuacja ta uległa zmianie!

Od 1 stycznia 2020 r. Starosta jest zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1 000 zł na właścicieli, którzy nie zgłoszą się do Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania pojazdu lub zgłoszenia jego nabycia i zbycia. Kary będą nakładane na osoby, które kupią samochód sprowadzony z krajów Unii Europejskiej i do tej pory niezarejestrowany, nabywców pojazdów już zarejestrowanych w Polsce oraz właścicieli sprzedających swoje pojazdy. Kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych, wpłacane będą na konto powiatu i w przypadku ich nieuiszczenia, sprawa będzie kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym tj. do komorników działających przy urzędach celno-skarbowych.

IMG_3496bfree_3640e.jpg

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tychach odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

US.JPG