3 grudnia społeczność szkolna SP 4  w Lędzinach świętowała nadanie placówce imienia św. Barbary oraz poświęcenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył biskup Grzegorz Olszewski, a uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz liczni goście, w tym przedstawiciele władz powiatu bieruńsko-lędzińskiego na czele ze starostą Bernardem Bednorzem i przewodniczącą Rady Powiatu  Anną Kubicą, przedstawiciele władz samorządowych Lędzin, delegacje lędzińskich szkół i przedszkoli oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w latach 1986-1989, inż. Tomasz Sklorz.

Po mszy uczestnicy wraz z orkiestrą dętą kopalni „Ziemowit” przemaszerowali do szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie figury św. Barbary, ufundowanej przez dyrektora KWK Piast-Ziemowit Rajmunda Horsta, absolwenta SP 4 w Lędzinach Goławcu.

Na uroczystej akademii, po odśpiewaniu hymnu państwowego, zebranych powitała dyrektor szkoły Maria Horst. Odczytano akt nadania imienia i przekazano sztandar. Przedstawiciele uczniów i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, a honorowi patroni wbili w niego okolicznościowe gwoździe.

Po raz pierwszy oficjalnie odśpiewano hymn szkoły, którego autorką tekstu jest Dagmara Kupczyk, a muzykę skomponował Andrzej Martinson. W części artystycznej akademii uczniowie SP 4 przedstawili rys i znaczenie symboliki sztandaru oraz legendę o św. Barbarze. ■Mirosław Leszczyk

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg  www4.jpg   www5.jpg
 www6.jpg  www7.jpg  www8.jpg  www9.jpg  
         

Zdjęcia: M. Leszczyk, M. Spyra

Zapraszamy na XXII Powiatowe Zawody Modeli Szybowców Halowych Puszczanych z Ręki 7 grudnia, Hala Sportowa przy SP 1 w Imielinie.

Program zawodów:

    Godz. 8.30 Ocena modeli, przydzielenie numerów startowych

    Godz. 9.00 - 9.10 Otwarcie zawodów

    Godz. 9.10 - 9.50 Pierwszy start szybowców halowych

    Godz. 9.50 - 10.20 Pokazy: modelarzy LOK z Bierunia, modelarzy LOK Lędziny,

    Godz. 10.20 - 11.00 Druga kolejka startów

    Godz. 11.00 - 11.30 Klasa „Open”

     Godz  113 0Zamknięcie startów – podsumowanie wynik

    Godz. 11.50  Dekoracja zawodników zakończenie

Halowe z ręki 2019 (1).jpg

29 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się kolejne posiedzenie, Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i starszych, na którym obecni byli: Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Krystyna Cuber, wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Szymon Pawica, dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach, Magdalena Sosna Dyrektor PCPR w Lędzinach oraz Helena Magiera-Molendowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,  Anna Kołodziejczyk zastępca dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach i Marcin Majer przewodniczący Komisji Społecznej, Promocji, Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Celem posiedzenia było podsumowanie całorocznej pracy Zespołu, który w bieżącym roku uczestniczył w organizacji wszystkich ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami imprez organizowanych przez powiat bieruńsko-lędziński, m.in. XX Powiatowych Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 2019 oraz Integracyjnego Pleneru Malarskiego „Bez Barier”. Podkreślono, że podczas XX Powiatowych Igrzysk Osób niepełnosprawnych zostały wręczone nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego im. św. Matki Teresy - Zasłużony Niepełnosprawnym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wpierającą te działania w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Na posiedzeniu szeroko omówiono temat wolontariatu i wolontariuszy działających na terenie powiatu, podkreślając godną do naśladowania postawę tej grupy bezinteresownych osób, które często bywają osobami z niepełnosprawnością, tak jak Rafał Granowski, którego postać została przedstawiona w filmie dokumentalnym „Bębenek”. ■PCPR

www.jpg

xbanerekbarborka.png

15 listopada 2019 roku ruszyły kolejne zajęcia w klinice GALEN. Prowadzą je pracownicy działu nauki kliniki i obejmują swoim zakresem dziedziny wiedzy z zakresu ortopedii, fizjoterapii oraz informatyki. Uczniowie klas z programem rozszerzonej matematyki, fizyki oraz informatyki mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić klinikę od tzw. zaplecza. Przetestowali na własnej skórze urządzenia rehabilitacyjne i sprzęty diagnostyczne. Samodzielnie wykonywali badania aparatem USG, ćwiczyli na bieżni antygrawitacyjnej, sprawdzali rozkład ciężaru w swoim ciele. Mogli z bliska przyjrzeć się endoprotezie, modelom 3D stawów oraz sposobie modelowania układów 3D, które następnie są drukowane w technice 3D. Zajęcia w klinice to jak zawsze niesamowita okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie mogą zobaczyć praktyczne zastosowania wiedzy, którą na co dzień poznają w murach bieruńskiego liceum. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć.

 www1.jpg www2.jpg  www3.jpg   www4.jpg
 www5.jpg  www6.jpg  www7.jpg  

Materiał i zdjęcia: LO Bieruń