Kardynał Stanisław Nagy rodem z Bierunia podczas dzisiejszej XXVI Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Gratulacje z tej okazji złożył Wyróżnionemu wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, a także uczestniczący w uroczystości przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Józef Berger, wicestarosta Henryk Barcik. Powiat wystawił tez poczet sztandarowy. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał jest Honorowym Obywatelem naszego powiatu.

 

# # #

 

„To Złota pieczęć na mojej tarczy tożsamości śląskiej i wspólnoty z braćmi Ślązakami” – mówił po otrzymaniu tego zaszczytu kardynał Stanisław Nagy. W swym wystąpieniu sędziwy duchowny podkreślał, że zawsze był dumny ze Śląska, nigdy nie zapomniał, skąd się wywodzi i jeśli tylko była ku temu okazja, informował o tym, że jest Ślązakiem. „Śląsk jest bogaty człowiekiem, który chce pracować, który umie pracować, który wie, co to znaczy wykonać pracę do końca, który zawsze mówił i modlił się po polsku” – podkreślał kardynał Stanisław Nagy.

 

Kardynał Stanisław Nagy, sercanin, profesor teologii fundamentalnej, urodził się 30 września 1921 roku w Bieruniu Starym. W 1945 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego. W latach 1952-58 pełnił funkcję rektora seminarium zakonnego w Tarnowie, a następnie kierownika Studium Teologicznego w Krakowie. Związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie od 1958 roku aż do emerytury wykładał teologię fundamentalną. W latach 1972/1973 i 1973/1974 prodziekan Wydziału Teologii, kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej, Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej, przewodniczący Senackiej Komisji Stypendialnej, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Przez kolejne kadencje przewodniczył Sekcji Wykładowców Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki. Z nominacji papieża Jana Pawła II dwie kadencje był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Brał udział w pracach Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, był także członkiem Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej powołanej przez watykański sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. Dwukrotnie, w roku 1985 i 1991 brał udział w charakterze eksperta w Synodach Biskupów w Rzymie. W 2003 roku został wyświęcony na biskupa, a później podniesiony do godności kardynalskiej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest honorowym obywatelem Bierunia i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

(Źródło: Urząd Wojewódzki w Katowicach)

Zdjęcia Tomasz Żak

 

Na zdjęciu uroczystości w sali Sejmu Śląskiego oraz list gratulacyjny dla Jego Eminencji Ks. Kardynała od władz naszego powiatu.

 

-0 -1 -2
-4 www.kardynał-list

 

Uroczystość w relacji uczestników z Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu (tekst i zdjęcia - z LO)

 

Dnia 17 września delegacja Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w uroczystości nadania ks. Stanisławowi kardynałowi Nagy’emu Honorowej Złotej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Społeczność szkoły reprezentowali: Dyrektor Romuald Kubiciel, nauczyciele Anna Mucha, Szymon Nyga, uczniowie klas 2AB, 2F, oraz nasz poczet sztandarowy.

 

Na uroczystej sesji sejmiku województwa śląskiego obecni byli m. in.: ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, pan Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski oraz pan Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego. Obecni również byli pan Józef Berger, przewodniczący rady powiatu bieruńsko-lędzińskiego wraz z wicestarostą bieruńsko-lędzińskim panem Henrykiem Barcikiem oraz pan Bernard Pustelnik, burmistrz miasta Bierunia.

 

Laudację uzasadniającą nadanie Księdzu Kardynałowi najwyższego wojewódzkiego wyróżnienia wygłosiła przewodnicząca kapituły Złotej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Pani Prof. Ludgarda Buzek. Kreśląc sylwetkę laureata przypomniała, iż ks. Stanisław kard. Nagy urodził się 30 września 1921 roku w Bieruniu Starym. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Bieruniu Starym, nie bez udziału swojego brata Franciszka, wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego. Przez kilkadziesiąt lat był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W 1952 uzyskał stopień doktora, w 1968 zrobił habilitację, w 1979 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 profesora zwyczajnego. Od 1958 aż do przejścia na emeryturę wykładał na KUL-u teologię fundamentalną. Z Karolem Wojtyłą łączyła go przyjaźń i bliska współpraca.

 

Podniesiony został do godności kardynała diakona przez papieża Jana Pawła II we wrześniu 2003 roku, w ślad za czym, w katedrze wawelskiej, 13 października 2003 roku wyświęcony został na biskupa (biskup tytularny Holar), a 21 października 2003 roku, na ostatnim konsystorzu zwołanym przez Papieża Polaka przyjął z rąk Jego Świątobliwości kapelusz kardynalski z tytułem S. Maria della Scala.

 

Pani Prof. Buzek podkreśliła również, że kard. Stanisław Nagy jest człowiekiem obdarzonym wielką skromnością, rzetelnością i siłą umysłu, który zawsze z dużą troską pochylał się nad sprawami dotyczącymi regionu.

 

Po laudacji Kardynał Nagy w swoim wystąpieniu opowiedział o dumie z bycia Ślązakiem, o swoim przywiązaniu do regionu i Polski. Kilkukrotnie pokreślił swoją bieruńską i górnośląską tożsamość, gdyż od korzeni odciąć się nie można. "Gdzie tylko mogłem, tam przyznawałem się do Śląska. „Zawsze czułem się Ślązakiem i zawsze byłem dumny z tego, że jestem Ślązakiem; pokazywałem to i mówiłem o Śląsku. Co więcej, zawsze mówiłem także o krzywdzie Śląska - wyrządzonej przez kochaną Polskę, do której Śląsk się garnął" – powiedział ks. Kardynał.

 

1 2 3 4

 

 

 

 

Fotoreportaż z uroczystości:

http://katowice.gosc.pl/doc/1294888.Kardynal-Nagy-uhonorowany-przez-Sejmik

informacje biograficzne o ks. Stanisławie kard. Nagym:

http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios-n.htm#Nagy

http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnagy.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Nagy

http://www.bart-apostol.katowice.opoka.org.pl/kardynal.php

 


Kalendarium

GRUDZIEŃ 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31