Do podstawowych zagrożeń dla rodzin oraz ich poszczególnych członków należy przemoc. Aby walka z nią i świadczona pomoc były skuteczne konieczne jest podejmowanie działań zarówno wobec osób doświadczających jak i stosujących przemoc. Ważne są przy tym spójne i interdyscyplinarne działania, ścisła współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się tym problemem, tworzenie w środowisku lokalnym skutecznego mechanizmu przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów związanych z funkcjonowaniem rodziny i przemocą.

 

Jak informowaliśmy, w bieżącym roku nasz powiat przystąpił do konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Śląski Urząd Wojewódzki i otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. „Centrum Superwizji Rodzinnej”;

2. „Konsultanci szkolni”.

 

Oba projekty realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Celem projektu „Centrum Superwizji Rodzinnej” jest wzmocnienie działań wspomagających rodziny z problemami przemocy, uzależnień itp. Do funkcjonujących procedur przeciwdziałania przemocy zostanie włączona superwizja rodzinna prowadzona przez doświadczonych specjalistów, których zadaniem jest stymulowanie rodziny do budowania mechanizmu ochronnego, eliminowania tego, co wadliwe w funkcjonującym systemie rodzinnym (redukowanie wadliwych nawyków i powielania wzorców reakcji i zachowań).

 

Częścią tego projektu byłą zorganizowana 30 września 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu konferencja pod tytułem „Superwizja rodziny jako działanie prewencyjne wobec dysfunkcji rodzinnych”.

 

Konferencja adresowana była do specjalistów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy rodzinnej. Tematy wystąpień były bardzo „naukowe”, lecz w praktyce bardzo przystępne i zrozumiałe nawet dla przypadkowego słuchacza, jakim był między innymi piszący tę informację.

 

Niezwykle interesująco temat ten przedstawił w wystąpieniu wprowadzającym dr Aleksander Mańka, a rozwinęli jego współpracownicy, specjaliści z lędzińskiego PCPR.

 

Dorosłemu, rodzicowi, nieobce są  troska o dobro rodziny, wzmocnienie umiejętności wychowawczych, dobre kompetencje rodzicielskie, które pozwolą w przyszłości chronić dziecko przed ryzykiem przemocy, uzależnień i innymi zagrożeniami rozwoju.

 

W konferencji uczestniczyli nauczyciele i wychowawcy pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, ale przede wszystkim rodzice, pragnący poszerzyć swą wiedzę o zagadnienia takie, jak na przykład: jak wzmocnić u dziecka poczucie własnej wartości, jak uczyć je ochrony własnych granic, nauczyć je rozumienia zdrowej bliskości, rozwijać w nim poczucie odpowiedzialności itp. ■

 

 DSC 0549  DSC 0508  DSC 0528  DSC 0511
 DSC 0514  DSC 0520  DSC 0532  DSC 0543
 DSC 0547  PCPR 1  PCPR 2  DSC 0551
       

 

Zdjęcia: Marian Ryglewicz